Faydalı Linkler

İstanbul Barosu
Türkiye Barolar Birliği
Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi

http://www.mevzuat.gov.tr/
Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge

Tunchef
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Türkiye SMMM ve YMM Odaları Birliği
Türkiye İç Denetim Enstitüsü
The Institute of Internal Auditors
Robin Sharma